5/6/09

Maneig del sòl

El sòl, massa vegades equivocadament, ens el mirem i el tractem com una base inerta on la seva única finalitat és aguantar el cep que no ens caigui.
Crec que està molt bé que el cep s'hi pugui aguantar dret, però si a més a més s'hi pot alimentar bé, i de forma equilibrada molt millor. Per tal que sigui possible millor el tractem com a un "ésser viu"(o que conté molta vida) i intentem que tingui una bona estructura (la part més física) i un bon adobat (la part més química).

L'adobat és qüestió de controlar les analítiques i una visió sana del cep que ja n'he parlat més extensament en algun altre missatge.

L'estructura depèn molt del maneig que hi podem fer en aquest sòl.
Potser una de les equivocacions és voler tractar totes les vinyes iguals, quan cadascuna té una particularitat diferent, ja sigui de sòl, humitat, varietat, edat..., i més encara quan volem treure d'una parcel.la concreta un vi de finca que li proporcioni unes característiques diferents.
De fet, el més còmode és quan enganxes una arada amb el tractor passar per totes les vinyes convingui més o menys, i és que fa molta mandra canviar d'eines per cada parcel.la.
Crec que si millorem l'estructura d'un sòl aconseguirem un terra més esponjat, que no es compactarà tant fàcilment, que filtrarà millor la pluja i conservarà millor la humitat entre altres avantatges.
Per aconseguir-ho nosaltres utilitzem diferents tècniques, des del llaurat, cobertes permanents i temporals, adobs amb verd, incorporació de fems.....