1/7/09

Escapçar

Aquesta operació la fem quan ja hem pujat els dos telègrafs disponibles i els sarments encara segueixen creixent, i ja no ens queda més remei que escapçar-los per evitar que pengin i ens facin nosa per passar amb el tractor o fins i tot ens tornin a cobrir el raïm que ja havíem despampolat.
Per escapçar els brots que pengen ho fem amb una petita estructura darrera al tractor on hi ha 3 hèlix a cada costat que volten molt revolucionades i no deixen cap brot tot el que és l'amplada de la màquina.
De totes maneres particularment, preferiria no haver de fer massa sovint aquesta operació ja que voldria dir que els ceps tenen un creixement excessiu, i si els anem escapçant els brots més tendres quan sigui hora de madurar el raïm potser ens quedarem amb fulles massa velles.
Però si és un any plujós no hi haurà més remei, i sempre és millor haver d'escapçar que no pas una secada que els sarments no arribin al primer telègraf.
Si ens trobem amb una parcel.la amb un excessiu vigor potser seria millor revisar la fertilització abans que haver de tallar masses brots cada any.
També crec que abans de passar a escapçar els brots és bo assegurar-nos que la majoria estan recollits pels telègrafs, ja que hi ha varietats, com el merlot, que fàcilment s'escapen i els tallem per la meitat, i al final farà falta una bona allargada de vegetació per madurar el seu raïm.