22/3/12

Replantar

Per replantar, va molt bé amb burxa, encara que no fa massa anys els havíem plantat tots així, aquest és un bon mètode per substituir falles entre ceps.
Es tracta d'un tub amb perforacions a la punta, que mitjançant pressió d'aigua, perfora el sòl i crea un fangueig a la punta que serveix per entonellar bé les arrels.
Un cop col·locat el cep, convé calçar-lo per mantenir la humitat al cep i no s'assequi l'arrel.