5/11/12

Ous de corc

En aquesta imatge podem veure 3 o 4 ous de corc de raïm (Lobesia Botrana) que si som capaços de poder fer un seguiment  de la seva evolució (juntament amb les trampes de confusió sexual), podrem millorar l'efectivitat, sobretot en precisar el moment oportú de l'aplicació del producte que volem utilitzar.
Aquests són bastat verds, de color blanquinós, després passaran a groc i finalment podrem veure un cap negre que està a punt de eclosionar, i seguidament el corc ja entra dins el gra de raïm.