15/10/08

Terreny


Tenim molt en compte els aspectes del terreny abans de plantar una vinya ja que ens condicionarà molt la forma de poder-la conrear.

Si el terreny és pla, i és possible plantar les passades com vulguem, orientaríem les passades N-S ja que la radiació solar seria homogènia per les dues cares del cep, però rares vegades es pot fer (jo no m'hi he trobat mai). Quan el cep estigui en producció ja jugarem amb el despampolat per poder ombrejar el raïm adequadament.

Normalment ens veiem condicionats per la forma de la parcel.la, o per les diferents pendents que hi ha al terreny.

Si la parcel.la és rectangular sempre mirem que les passades ens afavoreixin de cara a una bona mecanització, de manera que quedin el més llargues possibles i el mínim de cursalls .

Més important és poder treure les aigües de la parcel.la amb el mínim d'erosió, que la passada de llarg, tingui unes pendents de entre 3 i 5% i no faci basses pel mig.
De manera que, si en un terreny rectangular, per poder treure bé les aigües pel cap i no trenquin pel mig de les passades, evitar xaragalls i que se'ns emporti la terra fèrtil, hem de plantar en diagonal, sempre és millor.També procurem donar sortida a les aigües de la manera més civilitzada possible, i si cal, partim la parcel.la en diferents parts, fem feixes, explanacions, rases i les canalitzacions que facin falta. Ho agraeixes o si no te'n penedeixes els més de 25 anys de vida de la vinya.

De totes maneres, si el terreny on hem de plantar hi ha hagut una bona fertilització, està ben estructurat, equilibrat i ric amb matèria orgànica, (o sigui, gairebé impossible) com menys moviments millor, si no, ens costarà alguns anys a tornar a tenir un bon sòl.