18/10/08

Tria de varietats

Abans de plantar una parcel.la hem de mirar quina varietat plantarem, i amb quin peu.
Com que nosaltres venem el raïm al celler el que fem és preguntar quines varietats els interessen a l'hora de vinificar, tenint però en compte que és el cep que s'ha d'adaptar al terreny, i no haver d'adaptar després el terreny a les necessitats d'aquell cep.

El pas següent seria parlar amb antics pagesos de la zona si saben o recorden en aquell indret quins conreus, varietats, produccions d'aquestes, aiguamolls, profunditat de terra, proximitat a la roca mare, feixes que s'hagin tret....

Fer un mostreig de sòl i subsòl i fer una analítica.
Tenint en compte aquests factors, triem quin és el peu i la varietat més adient, i dintre aquesta varietat el clon més adequat.

Procurant sempre anar a buscar el màxim de qualitat del producte final ens basarem en els següents factors:

Peu:

-Resistència amb la calç:
Seguim els consells de l'analítica

-Resistència amb la secada
Depèn molt de la textura del sòl
Proximitat a la roca mare
Pluviometria de la zona
Sobretot el consell del pagès que havia conreat la parcel.la abans, si diu que és molt secaner sens dubte fer-li cas.

-Compatibilitat amb la varietat:
Ens condicionarà també la varietat que hi haurà empeltada, si és molt productiva o vigorosa, o el sòl és molt fèrtil triarem un peu que més aviat el freni.
Si l'hem d'empeltar al tros, que sigui de fàcil sobreviure a l'empeltada.

En aquesta adreça es pot trobar un exel fet per l'incavi, que ajuda a triar un portaingert:
Aplicatiu sobre els peus de vinya

Varietat:

-Que sigui interessant per al celler que ens compra el raïm.

-Que tinguem constància que s'adaptarà bé al clima de la zona. Només aconseguirem que aporti al vi tota l'essència de la zona, si aconseguim que arribi bé al seu punt òptim de maduració alcohòlica i fenòlica.

-Època de brotació i maduració:
És important saber si és de brotació primerenca per si el terreny on l'hem de plantar és propens a glaçades primaverals.
Hem de tenir en compte quan serà el seu punt òptim de maduració per fer una planificació de la verema.

-Clon:
Depenent del terreny contrarestem amb un clon molt, mig, o poc productiu.
Ens fixem bé en les seves característiques per que s'adapti bé al lloc.De totes maneres és bo tenir un viverista de confiança i refiar-se dels seus consells, i al final, com que comprem gairebé tot empeltat depenem bastant del producte que ens pugui oferir.