11/11/08

Materal de l'emparrat

Fa anys que utilitzem més o menys el mateix sistema, potser amb algunes variacions per anar-lo millorant.

De fa anys utilitzem els pals de la marca Linus que per resistència, rigidesa i galvanitzat, sempre ens han donat bon resultat.Els primers que vam utilitzar van ser de fusta, però són més difícils de manejar i amb els anys de collita mecànica es trenquen molt (els hem substituït tots per metàl·lics, excepte els del cap).

Fem servir els pals intermedis de 2,20 m i 2,30 m, i els del cap de 2,20 és suficient.


Com a anclatge punter utilitzem varilles reas de 16 miimetres de diàmetre, i d'1 metre de llarg i una anella soldada de capçalera perquè no s'escapi el cable tensor del cap.

Per filferros utilitzem galvanitzats de 2.2 mm com a tutor, i de 2 mm pel telègraf que aguantarà la vegetació.

El filferro del tutor l'ancorem al cap mitjançan suports gripple, que ens permet tensar amb facilitat a la instal.lació.Els filferros del telègraf, van agafats a unes cadenes, que s'aguanten al pal punter mitjançant una forquilla que permet tibar i afluixar segons necesitat.