4/11/08

Característiques de l'adobat

Crec que l'adobat no se li dóna la importància que realment té. Les conseqüències d'aquest tindran un efecte directe al cep, raïm, i lògicament al vi.

Abans només abonàvem a base de colgar compostos, minerals i orgànics prefabricats, directament al subsòl amb reia, pensant que aquests compostos ja són equilibrats, i aporten a la planta tot el que necessita per recuperar el fruit que li extraiem. Però després de començar a fer anàlisis a algunes parcel·les ens vam adonar que el desequilibri era molt alt.
Hem de respectar la naturalesa del sòl, ja que això ens dóna un caràcter determinat al producte final. No podem pretendre tenir un vi ben estructurat, si ni el cep ni el sòl d'on s'alimenta ho està.

Si anem al bosc d'una zona determinada, tindrà unes característiques determinades, pròpies del lloc, del clima, de la història d'aquell sòl, amb completa harmonia vers l'entorn, en un equilibri natural.
En un monocultiu com la vinya, és impossible mantenir aquest tipus d'equilibri, però podem intentar acostar-nos-hi, o si més no, no anar en direcció contrària.

Moltes vegades parlem del "terroir" d'un vi, de les seves particularitats que el fan diferent, però ja sigui per modes, gustos, comoditats de cultiu, rendiments econòmics o estratègies de màrqueting, ens allunyem del caràcter propi que hauria de tenir.

Si tenim un sòl estructurat i ben equilibrat, fàcilment el raïm que en surti tingui aquestes característiques. Per poc bé que ho facin els enòlegs, el vi resultant, ens agradarà més o menys, però segur que expressarà i descriurà fidelment el seu origen.
També hem de tenir en compte que un sòl en bones condicions es traduirà en una planta més resistent i saludable. Es clar que és una cosa fàcil de dir i no tant de fer.