3/2/09

Poda de formació

La poda de formació és la que comencem a fer a partir del segon any, que va des que brota del portaempelt fins que cobreix l'espatllera de l'emparrat.

Després de plantar el cep, el deixem arrelar durant un any, i a l'hivern el podem de manera que en el empelt només hi quedin un parell de borrons.
A la primavera, a punt de brotar, hi clavem la canya guia, per un cap ben arrambada al cep, i l'altre l'ancorem bé al filferro de l'emparrat.

Dels brots que surtin, aprofitarem el més centrat i que pugi més recte amunt, i l'anirem lligant a la canya fins a l'alçada del filferro. Un cop allà l'escapcem i deixarem que creixin un parell de cabriols de manera que s'estenguin banda i banda de l'espatllera.

Ja serà a l'hivern quan el podarem a la mida, de manera que quedi una bona separació entre ceps, i els estacarem bé al filferro amb dos lligams per braç com a mínim.

Quan brotin a la primavera, aquest ceps de primer any de producció, només deixarem 3 o 4 brots per braç, i amb aquests, els hi farem caure la meitat de raïms si veiem que van molt carregats.
És important aquest primer any procurar per una bona formació del cep, per damunt de la producció.