4/2/09

Poda de producció

Per poder realitzar una bona poda, el millor és conèixer bé la planta, i adequar-hi la que s'hi adapti millor.

Si tenim uns ceps molt vigorosos, per no passar-nos de producció i obtenir una bona qualitat, podem podar més curt, encara que no solucionarem del tot el problema, ja que a la primavera tindrem molta feina a treure esbrollims i els raïms seran més grossos ( si no vigilem, podrits i tot), haurem d'escapçar els sarments per un creixent excessiu, i no tindran fulla jove a l'hora de madurar el raïm. Per poder frenar un cep és millor amb la fertilització (capes vegetals...) que no pas amb la poda.

Si per contra, tenim ceps més dèbils, millor no intentem podar llarg, ja que trauran molts raïms, els serments no creixeran gaire, i amb una insuficient superfície foliar, no aconseguirem un fruit de qualitat.