20/10/08

Adobat de fons

El que vull explicar amb l'adobat de fons és el procés que fem després d'haver fet les pertinents explanacions (si no hi ha hagut més remei), despedregats, rases, drenatges ...

Si partim d'una terra ben estructurada, i abonada, és qüestió de no emprenyar-la gaire, com a molt una subsolada per facilitar el creixement de les arrels dels ceps quan els plantem. No podem pretendre anar a buscar un vi que ens transmeti l'essència i particularitats del terreny si aquest el tenim potes enlaire, desequilibrat i mal tractat.

Per no partir de zero el millor és fer un anàlisis:

-De sòl:
Per saber la textura, composició i possibles carències.

-Del subsòl:
Per si pot ser interessant tombar la terra i passar part del subsòl a sobre.

Exemple d'una analítica complerta del camp que volem plantar:


Amb aquesta analítica, observacions i l'orientació d'adobat, ja tenim una mica més clar cap a on hem d'anar.

Podem tirar fems si ens recomana aportar matèria orgànica, encara que si esta molt alt d'algun mineral, ja ho compensarem després incorporant cobertes vegetals.

Equilibrarem de nutrients tal com ens recomana l'orientació d'adobat.

Per finalitzar estubem la terra el més fondo que podem (1m si pot ser) amb subsolador passant varies vegades de tort i través fins que estem ben segurs d'haver enfonsat l'eina el màxim de fondària per tot el camp. Així ajudarem al nou planter a poder desenvolupar més fàcilment l'arrel.

Només tombem amb el monosorc quan volem treure arrels i soques enterrades, en el cas d'haver-hi hagut vinya anteriorment, o volem remenar la terra i pujar part del subsòl. Hem de tenir en compte que és una acció bastant agressiva.
Si volem afamar i tombar, sempre mirem que el fem estigui ben compostat, ja que si no, podríem tenir problemes de toxines i complicar la vida a algun cep acabat de plantar.
Per treure el màxim d'arrels, cal que una colla de persones vagin seguin darrera de la llaurada traient el màxim d'arrels possibles, de sota cap a sobre el llaurat.