23/10/08

Marc de plantació

És important que perdem una mica de temps per dissenyar com aniran distribuïts els ceps per la plantació

Nosaltres fa anys que utilitzem un marc de plantació de 2.60 x 1.15 metres, i ens va bé tant per la mecanització com per la formació del cep.

Per la mecanització, és una bona distància entre passades de 2,60m, ja que passem bé amb el tractor portant eines de fins a 2m d'ample, i per moltes feines que passant un cop al mig és suficient.

Per la formació del cep, aquest entre línies de 2,60, (fins i tot orientades d'est a oest), és suficient per què li arribi una bona il·luminació diària a tota la superfície foliar (inclòs el raïm), pujant l'emparrat fins a 1,8m d'alçada. I amb l'entre ceps de 1.15, ens permet encabir de 6 a 8 brocades per cep en poda royat doble, de manera que queda una distància de 15 a 20 cm entre caps, suficient per poder tenir un fruit prou esponjat i airejat.

I una densitat de 2800 ceps/ha (depenent del marge de les vores) és un nombre adequat tenint en compte la pluviometria i el clima de la zona per anar a buscar una bona qualitat en el fruit.