10/3/09

Esquema poda formació

En aquest croquis vull explicar una mica per sobre els passos que seguim els primers any de poda de formació.


Després de deixar arrelar els ceps el primer any, durant l'època de repòs hivernal, el podem deixant només un petit sarment amb dos borrons.
A la primavera, deixem créixer el brot que puja més recte possible (estacant-lo a la canya tutora) i l'escapcem quan arriba a l'alçada del filferro guia.
Deixem créixer dos cabriols just per sota, que els guiarem i estacarem a banda i banda del filferro.
Quan arriben altre cop a l'hivern contarem 5 o 6 borrons per banda,(depenent de l'allargada del sarment) i tallem el sarment, de manera que al brotar, triarem els 3 o 4 brots per banda que ens semblin més idonis per formar el cep.


Dels 3 o 4 sarments que haurem deixat a la primavera quan arribi el repòs hivernal hi deixarem 2 o 3 borrons a cadascun.
A partir d'aquí any rere any procurem que ens quedin 2 o 3 borrons per brocada, 3 o 4 brocades per banda del cep de manera que tinguem els sarments ben repartits, entre 12 i 16 borrons per cep, i intentant, sempre que sigui possible, rebaixar el màxim les brocades evitant que se'ns escapin els ceps amb alçada i ens perdi eficàcia l'emparrat.